Albisteak

 
Plan honen helburu orokorra, batetik, udal kudeaketan genero ikuspegiaren txertaketa lortzea da, eta bestetik, Zaratamoko emakumeen berdintasuna bermatzea eskubide eta aukeretan. Lehenengo helburua lortzeko, “Emakume eta gizonezkoen berdintasunerako gobernantza” ardatza ezartzen da,  gobernu on batetarako, genero mainstreaming-a gauzatzeko neurri konkretuekin. Bestalde bigarren helburua lortzeko, hurrengo hiru ardatzak ezarriko dira: “Baloreen  aldaketzea eta emakumeen ahalduntzea”, “Gizarte Antolakuntza erantzunkidea” eta “Emakumeen kontrako indakeria desagertaraztea”.

Zaratamoko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Plana 2018-2021 (PDF 479KB)

Zaratamoko Emakume eta Gizonen Berdintasunren diagnostikoa (Aza. 2017) (PDF 591KB)