Albisteak

 

2016ko irailaren 29an egindako ohiko bilkuran Udalbatza Osoak honako hau erabaki zuen: Zaratamoko etxebizitza tasatua arautzen duen udal-ordenantza eta Egoitzazko eraikinetako lokaletan eta solairuarteetan etxebizitzak jartzea arautzen duena onestea.

Bi udal-ordenantzen testu arautzailea jendaurrean jarri da, 2016ko urriaren 21eko 201 zenbakia duen Bizkako Aldizkari Ofizialean argitaratuz. Testu hori Udal Araudiak atalaren Ordenantza Orokorrak azpiatalean txertatuta dago.