Kontratatzaile profila

Onura publikoko 13. mendiko 25. unadaren baso-aprobetxamenduaren adjudikazioa 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Besterentzea

Prozedura: Irekia

Epemuga: 2018/04/11 

BAO iragarkia argitaratutako eguna: 2018ko martxoaren 16an, 54. zenbakia
Aurkezteko era: Bertaratuz eta Postaz
Aurkezteko lekua: Erregistro Nagusia (Zaratamoko Udaletxea)
Eskaintzak aurkezteko epea: Lizitazioaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita egutegiko 26 egun igaro ondoren amaituko da, 14:00etan, edo, bestela, hurrengo egunean, baldin eta aurkezteko azken eguna jaieguna bada.
Adjudikazioaren oinarrizko zenbatekoa: 30.122,40 euro, tasak eta zergak kanpo
Behin-behineko bermea: Lizitazio-aurrekontuaren %3, BEZ kanpo. Dokumentazioa aurkezteko unean.
Behin betiko bermea: Adjudikazio-zenbatekoaren %2, BEZ kanpo. Kontratua esleitzeko unean
"A" gutunazala zabaltzeko eguna:
"B" gutunazala zabaltzeko eguna:

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: